Sla navigatie over Ga naar het hoofdmenu

ANBI

Officiële naam
Stichting Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht

RSIN-nummer
812642442

KVK-nummer
30191699

Rekeningnummer
NL68 RABO 0360 2103 68

Adresgegevens
Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht
Vlaamse Toren 7
3511 WB Utrecht

Contactgegevens
info@kamermuziekfestival.nl
06 – 1910 3730

Bestuur
Mw. D.A.M. Boonekamp, voorzitter 
Dhr. W.J.M. van Andel, penningmeester
Mw. W. van Egdom, secretaris
Dhr. H. Kuperus
Vacature

Het gehele Bestuur draagt onbezoldigd bij aan de stichting.

Doelstelling
De Stichting Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht heeft tot doel het (doen) organiseren van festivals, in het bijzonder kamermuziekfestivals in de ruimste zin van het woord. Primaire doel is het organiseren van een jaarlijks vierdaags kamermuziekfestival in en rondom de stad Utrecht.

Beloningsbeleid
De beloning van de directie en personeel geschiedt op basis van marktconforme freelance uurtarieven.

BeleidsplanVoor de periode 2021-2024 is een beleidsplan vastgesteld, dat u hier kunt downloaden.

Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
Het financieel jaarverslag van 2021 vindt u hier.
Het financieel jaarverslag van 2020 vindt u hier.
Het financieel jaarverslag van 2019 vindt u hier.

Het Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht is aangemerkt als culturele ANBI. Deze ANBI status geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor donateurs en voor onszelf als goede doelen instelling. Giften aan Stichting Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht zijn, afhankelijk van de persoonlijke situatie en in voorkomende gevallen, fiscaal aftrekbaar. Laat u voor een concreet advies informeren door uw accountant. Of bereken snel wat een gift u netto zou kosten via een schenkcalculator.

Gegevens

Contact