Sla navigatie over Ga naar het hoofdmenu

ANBI

Officiële naam
Stichting Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht

RSIN-nummer
812642442

KVK-nummer
30191699

Rekeningnummer
NL68 RABO 0360 2103 68

BTW-nummer
8126.42.442.B.01

Adresgegevens
Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht
Vlaamse Toren 7
3511 WB Utrecht

Contactgegevens
info@kamermuziekfestival.nl

Bestuur
Mw. D.A.M. Boonekamp, voorzitter 
Dhr. W.J.M. van Andel, penningmeester
Mw. W. van Egdom, secretaris
Dhr. H. Kuperus, algemeen lid
Dhr. J.T. Hoogenboom, algemeen lid

Het gehele Bestuur draagt onbezoldigd bij aan de stichting.

Doelstelling
De Stichting Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht heeft tot doel het (doen) organiseren van festivals, in het bijzonder kamermuziekfestivals in de ruimste zin van het woord. Primaire doel is het organiseren van een jaarlijks vierdaags kamermuziekfestival in en rondom de stad Utrecht.

Beloningsbeleid
Voor de beloning van medewerkers, directie en individuele artiesten is fair pay de norm en wordt de CAO Muziekensembles gehanteerd. De CAO tarieven worden gecorrigeerd naar ZZP-tarieven met behulp van de Digipacct rekentool. Fair pay wordt ook verwacht van partners, leveranciers en gezelschappen die in het kader van het Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht werkzaamheden verrichten. Het festival werkt uitsluitend met gezelschappen waarvan op basis van openbare gegevens verwacht kan worden dat men de individuele artiesten ten minste fair pay betaalt.

Vertrouwenspersoon/klachten
Iedereen moet zich veilig voelen tijdens het werken voor het Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht. In de manier waarop mensen met elkaar omgaan kan bewust of onbewust grensoverschrijdend gedrag voorkomen. Om dit ongewenste gedrag te voorkomen is een aantal afspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in de Gedragscode sociale veiligheid en integriteit.

Wanneer een ongewenste situatie ontstaat die niet op de werkvloer opgelost of besproken kan worden, kunnen mensen zich richten tot de vertrouwenspersonen van het Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht. De vertrouwenspersoon luistert, geeft advies en ondersteunt bij mogelijke vervolgstappen. De vertrouwenspersoon behandelt alle gesprekken vertrouwelijk. In eerste instantie worden mensen verzocht zich te wenden tot de interne contactpersonen. Wie liever spreekt met iemand die geheel niet verbonden is aan het Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht kan men terecht bij Mores Online, het meldpunt ongewenste omgangsvormen voor de culturele sector.

Vertrouwenspersonen
                1. Intern (Directie): Norbert Kögging (directie@kamermuziekfestival.nl)
                2. Intern (Bestuur): Doreen Boonekamp (doreenboonekamp@gmail.com)
                3. Extern (Mores Online):   https://mores.online of 088-111 9950

Beleidsplan
Voor de periode 2021-2024 is een beleidsplan vastgesteld, dat u hier kunt downloaden.

ANBI-verslag
Het ANBI-verslag van 2022 vindt u hier.

Het Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht is aangemerkt als culturele ANBI. Deze ANBI status geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor donateurs en voor onszelf als goede doelen instelling. Giften aan Stichting Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht zijn, afhankelijk van de persoonlijke situatie en in voorkomende gevallen, fiscaal aftrekbaar. Laat u voor een concreet advies informeren door uw accountant. Of bereken snel wat een gift u netto zou kosten via een schenkcalculator.

Gegevens

Contact