logo

High Tea Concert

zondag 29 december | 16.00 uur
 
Belinfante Quartet  

16.00 uur concert in de Maria van Hongarijezaal

17.00 uur High Tea in de Unico van Wassenaerzaal

Bosmans Strijkkwartet
Traditioneel Schotse liederen bewerkt voor strijkkwartet
Schumann Strijkkwartet nr. 1 in a, opus 41

Out of the box denken, dat is karakteristiek voor het Belinfante Quartet. De vier jonge musici ontlenen hun naam aan de eerste professionele vrouwelijke dirigent in Nederland, Frieda Belinfante. Sinds drie jaar vormen ze een kwartet en ze schuwen onvermoede combinaties en interdisciplinaire projecten niet. Helemaal in de geest van de onorthodoxe Frieda Belinfante wier doorzettingsvermogen en oprechtheid een grote bron van inspiratie vormen voor het viertal. Dit High Tea Concert begint met het enige strijkkwartet dat Henriëtte Bosmans schreef. Bosmans was jarenlang intiem bevriend met Frieda Belinfante en speelde een grote rol in het Nederlandse muziekleven. Haar kwartet is uiterst energiek en roept reminiscenties op aan dat van Ravel. Daarna richten we de blik op Schotland, met een selectie traditionele liederen uit dat land. Niet direct kant en klaar voor het oprapen voor een strijkkwartet: voor deze zetting tekent tweede violiste Fiona Robertson. Of de ontstaansgeschiedenis van deze traditionals verder teruggaat dan midden negentiende eeuw is onduidelijk, maar laten we er maar van uit gaan dat Schumanns Eerste strijkkwartet uit 1842 het oudste genoteerde werk is in dit concert. Het had een bijzondere ontstaansgrond: Robert schreef het als verjaarscadeautje voor zijn vrouw Clara, die klinkend wordt opgevoerd in de altviool.